Socialdemokratiet, Borgmesterkandidat Kalundborg

Tina Beck-Nilsson

Jeg er vild med vores kommune. Der er så mange fantastiske steder og mennesker, der er meget at opleve hele tiden. Sammen kan vi komme endnu længere med vores kommune.

Jeg vil være borgmester for hele kommunen. Jeg vil inddrage borgerne i udviklingen af vores kommune, for det er der, jeg tror ideerne sprudler. Ønsket om at bidrage til vores lokalsamfund er stærkt.

Vil du være med? Alle stemmer tæller også din!

IMG 1179

DET VIL VI

Folkeskolen skal tænkes forfra

Socialdemokratiet vil give alle børn og unge mulighed for at udnytte deres evner optimalt. Alle skal have mulighed for at vælge præcis den uddannelse eller det erhverv, de gerne vil, efter endt folkeskole. Derfor skal vi sikre en langsigtet løsning for folkeskolen.

Borgere der har brug for hjælp

Børn og unge med psykiske problematikker som angst, autisme, ADHD m.v. skal ikke forsøges indpasset i det almene skole- og uddannelsestilbud, men have de specialtilbud, der er tilpasset deres udfordringer.

Et udviklende dagtilbud

Socialdemokratiet har ambition om at skabe de bedste dagtilbud, den bedste folkeskole og et rigt ungdomsmiljø.

Et blomstrende kultur/fritidsliv

Socialdemokratiet vægter kulturen højt. Kultur er det sociale løft. Kultur skal vække nysgerrighed og berige os med udvikling, dannelse, fællesskab og trivsel – og holde os raske fysisk som psykisk.

En grøn og bæredygtig kommune

Klima og miljø skal være en naturlig del af alle vore politiske beslutninger. Vi har påtaget os at være det mest grønne land i verden. Det kan kun lykkes, hvis vi alle står sammen om det.

Ældre i fokus

De ældre i Kalundborg Kommune er en stor ressource, der yder mange positive bidrag til det sociale, kulturelle og foreningsmæssige arbejde. Langt de fleste lever et sundt, godt og aktivt liv til gavn for sig selv og for andre.

Lighed i sundhed

De senere års indsats på sundhedsområdet har heldigvis bevirket, at flere borgere lever et godt liv højt op i årene. Men det er forventeligt, at de fleste af os på et eller andet tidspunkt bliver ramt af sygdomme og/eller handicap, som gør, at vi får brug for hjælp fra kommunen.

De unges kommune

Socialdemokratiet vil skabe rammer for Ung Kalundborg, så et bredt tilbud til de unge i Kalundborg Kommune udbygges og bevares. Kalundborg Kommune har en velfungerende ungdomsskole - Ung Kalundborg og en velfungerende Musisk Skole.

Danmarks bedste arbejdsplads

Det er vores ambition! I Socialdemokratiet er vi bevidste om, at der på fremtidens arbejdsmarkedet vil være endnu mere kamp om kvalificeret arbejdskraft end vi ser nu. Derfor vi vil tilbyde attraktive, fleksible arbejdsvilkår med gode muligheder for videreuddannelse, så vi kan tiltrække og fastholde medarbejdere.
kandidater og medlemmer foran sommerhus med navnet Christiansborg

Vil du være med

Vi kan altid bruge flere frivillige. Hver med til at skabe fælleskab igennem den socialdemokratiet politik i Kalundborg kommune. Vi har mange aktiviteter hen over året og vi kunne godt tænke os at lave mange flere.   

Seneste blogindlæg

Kunsten at dele en kage

Kunsten at dele en kage

Skal vi ikke skabe en kommune, der skaber gode vilkår for handicappede og deres familier, gode normeringer i dagtilbud, en folkeskole, der løfter vores børn, løser flere af vores udfordringer på det sociale område? Jo, selvfølgelig skal vi det.

Er bosætning ikke for børn?

Er bosætning ikke for børn?

Der er en ny kommunal strategi for bosætning på vej igennem det politiske system i Kalundborg. Den er fin og flot og sikkert på glittet papir.

Vores Kalundborg

Jeg hedder Tina Beck-Nilsson og er Socialdemokratiets borgmesterkandidat.

Jeg vil gerne se dit Kalundborg. Se nye vinkler på steder jeg kender og lære nye steder at kende. Derfor håber jeg, at du vil sende mig dit billede af en ting, af et sted fra vores Kalundborg Kommune.

Billederne kommer jeg til at bruge i min kampagne, og hvis du har tid og lyst til at deltage, kan vi sammen vise Vores kommune Kalundborg.

Jeg glæder mig. Send billede