Kunsten at dele en kage

Skal vi ikke skabe en kommune, der skaber gode vilkår for handicappede og deres familier, gode normeringer i dagtilbud, en folkeskole, der løfter vores børn, løser flere af vores udfordringer på det sociale område? Jo, selvfølgelig skal vi det. Derfor stillede oppositionen på det seneste kommunalbestyrelsesmøde et forslag, hvor borgmesteren, til de årlige forhandlinger med de andre borgmestre i Danmark, skal arbejde for at få en større del af kagen til Kalundborg. Det valgte borgmesteren at besvare med en lang forklaring om, hvordan man deler en kage i lige store stykker. Vi blev anklaget for at være usolidarisk. Sikke noget vrøvl!

Da Folketinget vedtog en ny udligningsaftale, blev Kalundborg tildelt en meget stor del af den kage, der skulle fordeles mellem kommunerne. Men desværre fik vi ikke nogen kniv, der kunne skære kagen ud. Det skulle borgmesteren sørge for i forhandlingerne med de andre borgmestre. Så vi satte kagen i køleskab, og så var det jo bare ærgerligt for de mennesker i Kalundborg kommune, der havde brug for en sukkerindsprøjtning via den kage.

Vi fik netop flere penge til kommunen, fordi vi har en borgersammensætning, der har brug for, at vi bruger flere penge på service. Vi har alt for mange sager med borgere, der ikke får den hjælp de rettelig har behov for. Vi har alt for mange sager, der ender med at kommunen taber. Vi har ikke særligt gode normeringer i vores dagtilbud, vores folkeskole er trængt. Det skal vi have løst, for vi kan ikke være andet bekendt. Vi kunne afhjælpe nogle af vores udfordringer, hvis kommunalbestyrelsen fulgte vores forslag og bad borgmesteren bruge sine forhandlingsevner og sikre en større serviceramme til Kalundborg. Som det er nu, smider vi de fleste af pengene vi har fået til bl.a. at hjælpe vores svageste borgere i kommunen, i kommunekassen. Det skal ikke undre, hvis der til budgetforhandlingerne kommer endnu et forslag om at give skattelettelser. Det må jeg sige er dybt usolidarisk med de af vores borgere, der har brug for hjælp. Usolidarisk med den aftale et bredt flertal i Folketinget indgik for et par år siden, der netop lavede en omfordeling af pengene til kommunerne. En omfordeling der burde vise sig, i de penge den enkelte kommune må bruge på sine borgere. Det gjorde den bare ikke, den fordeling blev overladt til borgmestrene. Nogle borgmestre sikrede sidste år, deres egne kommuner en større ramme på op mod 30 mio., men ikke vores borgmester. Han mener åbenbart ikke, at det er nødvendigt at sikre et anstændigt serviceniveau til vores kommune.

De kommuner, der via aftalen skulle aflevere penge bl.a. til Kalundborg, må føle sig snydt, hvis vi kun bruger pengene til skattelettelser og opsparing. Der kan man da tale om at være usolidarisk med de øvrige kommuner.

Jeg håber, at flertallet kommer på bedre tanker, så vi kan hjælpe flere borgere, der har behov for det, med de penge, vi faktisk har fået til præcis det. At hjælpe borgere i kommunen.

Venlig hilsen
Tina Beck-Nilsson
Borgmesterkandidat Socialdemokratiet